Zápisy do prvých tried a školská zrelosť


 
Zápis do základnej školy je veľkým medzníkom v živote detí. Týka sa každého dieťaťa, ktoré v danom roku do 31. augusta dovŕšia 6 rokov. Predškolák musí spĺňať celý rad požiadaviek, aby zvládol všetky nároky, ktoré na neho budú kladené. Ide o tzv. školskú zrelosť - vyspelosť fyzickú, psychickú a sociálnu. V prípade, že ich nedosahuje dostatočne, môže dôjsť k odkladu školskej dochádzky.

1. Fyzická vyspelosť

 • Telesný vývoj
Všeobecne sa dá povedať, že je všetko v poriadku, ak sa dieťa vyvíja bežným tempom, jeho vzrast aj váha sú adekvátne veku a zdravotný stav je celkovo dobrý. V záležitostiach telesného vývoja je ale nutné postupovať individuálne, na základe znalosti dieťaťa.

Motorika
 • Hrubá motorika
Ide o schopnosť ovládať vlastné telo a udržať rovnováhu. Dieťa je schopné koordinovane chodiť, behať a skákať, preliezať alebo preliezať prekážky, chodiť po špičkách, cúvať a pod.
 
 • Jemná motorika
Dieťa ovláda jemné pohyby ruky, drží správne ceruzku, zvláda uchopiť drobné predmety a umiestniť ich na požadované miesto. Príkladom môže byť navliekanie korálok, uviazanie mašličky na šnúrke alebo nakreslenie jednoduchého obrázku. Správny úchop pastelky (Grafomotorika) je predpokladom pre nácvik písania v škole. Dôležité je tiež poznať lateralitu dieťaťa, teda či je ľavák alebo pravák.

2. Psychická zrelosť

Odborne ide o vyspelosť pamäti, pozornosti, reči, zrakového a sluchového vnímania a myslenia, predovšetkým o prechod od názorného k logickému mysleniu (schopnosť abstrakcie, zovšeobecnenia).

Dieťa zvláda väčšinu nasledujúcich aktivít na dostatočnej úrovni:

3. Sociálna zrelosť

Prváčik sa nástupom do prvej triedy stáva samostatnejšou jednotkou. Musí teda už byť schopný sa o seba postarať v základných úkonoch ako je obliekanie, upratovanie, stravovanie. Patrí sem aj kultivované spoločenské správanie. Predškolák by už mal zvládnuť odlúčiť sa na čas od rodiny a spolupracovať s ostatnými v skupine, ale aj samostatne. Má záujem o spoločnú prácu, rešpektuje autority a dokáže prijať a spracovať pokyny inej osoby.
 1. udrží pozornosť u jednej úlohy
 2. je schopné zaznamenať pokyny k práci, zapamätať si ich a pracovať samostatne na splnení zadania
 3. má určitú predstavu o okolitom svete, a tak už môže vyvodzovať súvislosti (ide o znalosti o rodine, prírode, spôsoboch dopravy, práce a pod., ktoré už má zaužívané a využíva ich automaticky)
 4. vie sa presne vyjadrovať, disponuje bohatou slovnou zásobou, vyslovuje správne jednotlivé hlásky
 5. vie, ako sa volá, koľko má rokov a kde býva
 6. má základné matematické predstavy (číselný rad do desať), označí počet vecí, rozozná ich poradie a pozná základné geometrické tvary
 7. všíma si detailov a chápe, že tvoria dohromady celok rozlišuje farby, tvary, veľkosti, vie ich triediť a porovnávať,
 8. všimne si rozdielov má pojem o čase a orientuje sa v priestore (vľavo-vpravo, hore-dole, vpredu-vzadu)
 9. vníma zvuky okolo seba a dokáže ich priradiť k veci alebo činnosti
 10. zvláda vytlieskať rytmus, spozná hlásky na začiatku alebo konci slova.

4. Emocionálna zrelosť

Dieťa ovláda svoje pocity a dokáže ich prípadne potlačiť, napríklad v prípade neúspechu. Vie vhodným spôsobom reagovať na udalosti okolo seba, požiadať o niečo alebo sa slovne brániť.

5. Pracovná zrelosť

Predškolské dieťa by malo mať záujem o plnenie rôznych úloh. Je schopné pracovať na nich a dokončiť ich, aj keď nemusí byť úplne zaujímavá. Prijíma teda zodpovednosť, chápe význam povinnosti.
 

Spĺňa váš predškolák uvedené požiadavky?

Pokiaľ má v niečom ešte drobné rezervy, nie je to dôvod na paniku. Vývoj detí v predškolskom veku je unáhlený. V rádoch týždňov alebo pár mesiacov môže dôjsť k zmene situácie a čo dieťaťu ešte úplne nešlo, môže byť zrazu ako mávnutím čarovného prútika bez problémov. Zápisu do školy nie je treba sa báť. Je síce povinnou záležitosťou, predovšetkým by sa ale mal stať slávnostným okamihom. Školy dnes často pripravujú zápis ako ucelený program, pri ktorom si deti hrajú a vlastne ani často netušia, že je vyučujúci starostlivo pozoruje. Ak vám nakoniec bude odporučený odklad školskej dochádzky, je dobré ho rešpektovať. Učitelia prváčikov majú dlhoročné skúsenosti a vedia, že uponáhľanej štarte sa nevypláca. Pozorovaním dieťaťa a konzultáciami s učiteľkou v materskej škole, prípadne po návšteve pedagogicko-psychologickej poradne, sa na podobnú situáciu môžete pripraviť a dieťa potom nie je stresované neúspechom. Využiť môžete tiež edukatívnych krúžkov, v ktorých sa dieťa pripravuje na zápis, organizuje ich rad materských alebo základných škôl. K dispozícii sú aj pracovné zošity s úlohami pre predškolákov a různe didaktické pomôcky, ktorými sa môžete na prvú triedu naladiť. Predovšetkým je však potrebné sa deťom priebežne venovať a rozvíjať ich každý deň. Z toho potom automaticky vyplynie pozitívny vzťah ku vzdelávaniu, ktorý je pre nástup do školy, ale i pre bežný život nesmierne dôležitý.


Späť na výpis článkov
Ako správne vybrať školskú tašku? Prečítajte si nášho sprievodcu.

Licencované produkty

Aktuálne

16.02.

Reflexné samolepky, prvky, prívesky a blikačky!

Aby boli vidieť! A to nielen menšie deti, ktoré chodia len s doprovodom, ale aj tie staršie! Tipy na reflexné prvky a iné.

05.12.

Vianočné tvorenie s deťmi

Vyrábate radi? Návody na stromček pre väčšie alebo anjelika pre tie malé. Spríjemnite si čakanie na Ježiška a darčeky.

22.11.

Ako vyrobiť adventný kalendár pre deti?

Vianočné tvorenie s deťmi môže zahŕňať aj ozdobu sáčkov na výrobu adventného kalendára. Ako na to?

30.10.

Detské obliečky - čo je dobré vedieť

Vedeli ste, že mikroplyš môže byť aj bavlnený? Nové materiály a ich prehľad.

MenuX

InformaceX